İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konu Özetli Soru Bankası

% 20.742 indirim

Arkadaşına Öner     Sayfayı Yazdır
54,00
35,10


Yazar: Yargı Yayınevi Komisyon       
Yayınevi: Yargı Yayınevi
ISBN:
Sayfa: 775
Ebat: 19 x 27
Basım Tarihi: 1.3.2015
Baskı Yeri: Ankara
Baskı Sayısı:
Dizi:
Telefon Kodu: 20742
Sipariş günü kargoya verilir.
100 ve üzeri siparişlerde kargonuz bizden. Kapıda ödeme siparişlerde sipariş tutarı gözetilmeksizin 6 kapıda ödeme ek hizmet bedeli ilave edilir.
İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konu Özetli Soru Bankası Yargı Yayınları 
 
ÖNSÖZ
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin görevde yükselme sınavlarına hazırlanmala-
rında çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorlukların en önemlisi görevde yükselme eğitiminde
elde edilen bilgilerin, görevde yükselme sınavından önce ne derecede kazanıldığının belirleneme-
mesidir.
Hazırladığımız, bu kitap ile önemli bilgileri öğrenmenize katkı sağlamak, çıkmış ve çıkması
muhtemel sorular eşliğinde pratik yapmanız hedeflenmiştir.
Her türlü soru ve tereddütlerinizi icislerigys @gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Sizden
gelen mailler kitabın mükemmele ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu sebeple göndereceğiniz her
türlü mailler için şimdiden teşekkür ederiz. Yayını size süratle ulaştırmak amacı ile oluşabilecek ku-
surlarımızdan dolayı şimdiden özür diliyoruz.
Bu kitabın adaylara faydalı olmasını temenni ederken, sınava girecek olan tüm arkadaşlarımıza
başarılar dileriz.
 
KOMİSYON
GYS İçişleri Bakanlığı Konu Özetli Soru Bankası Yargı Yayınları
 
* Türkiye Cumhuriyeti Anayasası * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu * 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu * 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu * evlet Teşkilatı * 3152 sayılı Kanun * 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu * 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun * Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ve Diğer İlgili Mevzuat * İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği * İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik * Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları * Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışmayla İlgili Kurallar * Resmi Yazışma Kuralları * 483 Sayılı Kanun * Etik Kuralları * Gizlilik ve Gizliliğin Önemi * Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Döngüsü * Diğer İlgili Mevzuat
 
İÇİNDEKİLER
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI................................................................................................1
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 1 ...............................................7
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 2 .............................................36
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 3 .............................................44
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 4 .............................................50
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 5 .............................................58
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 6 .............................................66
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 7 .............................................72
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 8 .............................................80
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT ..................................................83
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 9 .............................................86
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 10 ...........................................94
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 11 .........................................104
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 12 .........................................113
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 13 .........................................117
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 14 .........................................121
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 15 .........................................128
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 16 .........................................135
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 17 .........................................146
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM - 18 .........................................154
DEVLET TEŞKİLATI VE İLGİLİ MEVZUAT.......................................................................................158
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE DEVLET TEŞKİLATI VE
İLGİLİ DİĞER MEVZUAT SORULARI..............................................................................................197
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ........................................................................................203
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ VE
ÇIKABİLECEK ÇÖZÜMLÜ GYS SORULARI ....................................................................................250
ULUSAL GÜVENLİK .........................................................................................................................256
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE ULUSAL GÜVENLİK SORULARI ....................263
HALKLA İLİŞKİLER VE DAVRANIŞ KURALLARI.............................................................................266
HALKLA İLİŞKİLER VE DAVRANIŞ KURALLARI İLE
İLGİLİ OLARAK ÇIKMIŞ VE ÇIKMASI MUHTEMEL SORULAR EŞLİĞİNDE DENEME TESTİ .......281
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ VE YAZIŞMAYLA İLGİLİ KURALLAR ...........................................................284
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ GENEL DENEME TESTİ - 1..........................................................................309
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ GENEL DENEME TESTİ - 2..........................................................................312
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ GENEL DENEME TESTİ - 3..........................................................................315
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ GENEL DENEME TESTİ - 4..........................................................................318
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ GENEL DENEME TESTİ - 5..........................................................................321
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ GENEL DENEME TESTİ - 6..........................................................................324
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ GENEL DENEME TESTİ - 7..........................................................................327
TÜRKÇE DİL BİLGİSİ SORULARI İLE
İLGİLİ OLARAK ÇIKMIŞ VE ÇIKMASI MUHTEMEL ÇÖZÜMLÜ DENEME SORULARI...................330
RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK .........336
4483 SAYILI MEMURLAR VE
DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN .......................................350
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI
HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ VE
ÇIKMASI MUHTEMEL SORULAR EŞLİĞİNDE DENEME TESTİ.....................................................354
5176 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ...............................................356
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK .............................................................................................359
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE ÇIKMIŞ VE
ÇIKMASI MUHTEMEL SORULAR EŞLİĞİNDE DENEME TESTİ.....................................................370
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE KARIŞIK DENEME TESTİ - I...........................373
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE KARIŞIK DENEME TESTİ - II..........................377
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE KARIŞIK DENEME TESTİ - III.........................382
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE KARIŞIK DENEME TESTİ - IV ........................387
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE KARIŞIK DENEME TESTİ - V .........................390
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE KARIŞIK DENEME TESTİ - VI ........................394
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE KARIŞIK DENEME TESTİ - VII .......................401
İNSAN HAKLARI...............................................................................................................................406
DENEME TESTİ................................................................................................................................429
3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ....................432
VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ .........448
İLETİŞİM, YÖNETİCİLİK, LİDERLİK, EKİP ÇALIŞMASI DENEME TESTİ........................................476
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU .......................................................487
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU DENEME TESTİ - 1........................
526 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU DENEME TESTİ - 2........................529
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU DENEME TESTİ - 3........................532
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU .................................................................................536
ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULAR EŞLİĞİNDE
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU İLE İLGİLİ DENEME TESTİ.................................................549
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ......................552
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ....................................................563
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DENEME TESTİ.........................569
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ..............................................571
ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ,
ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE
KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ ........................................................................................................585
DENEME TESTİ................................................................................................................................591
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK .................................594
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE
YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ..............................................................................................597
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK .............................................................................................603
DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ...................................611
DİSİPLİN KURALLARI, DİSİPLİN AMİRİ VE DİSİPLİN CEZALARI - 1 .............................................618
DİSİPLİN KURULLARI, DİSİPLİN AMİRİ VE DİSİPLİN CEZALARI - 2 .............................................621
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ ............................................................624
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ DENEME TESTİ - I.............................629
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ DENEME TESTİ - II............................630
5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE
BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN......631
PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE PROJE DÖNGÜSÜ .............................................................640
GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ ......................................................................................................641
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İLGİLİ MEVZUAT................................................................643
RAPOR VE SUNU HAZIRLAMA TEKNİKLERİ .................................................................................644
DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ...............................................................646
BÜRO İŞLERİNİN ANALİZİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE BÜRO ORGANİZASYONU......................647
BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ UYGULAMALARI....................................................................649
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU...................................................................................................650
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU DENEME TESTİ - 1 ..................................................................662
5442 SAYILI KANUNLA İLGİLİ OLARAK ÇIKMIŞ VE
ÇIKMASI MUHTEMEL SORULARLA İLGİLİ DENEME TESTİ - 2.....................................................674
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN .............................................675
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN İLE İLGİLİ ÇIKMIŞ VE
ÇIKMASI MUHTEMEL SORULAR EŞLİĞİNDE DENEME TESTİ.....................................................678
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU.........................................................................680
5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU.....................................................................................698
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR ................................................................703
İçişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı (Şef / 2011).............................705
İçişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı
(Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni / 2011)................................................................................714
İçişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı
(Koruma ve Güvenlik Şefi / 2011).................................................................................................722
İçişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı (Şef / 2013).............................730
İçişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı
(Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni / 2013)................................................................................739
İçişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı (Şube Müdürü / 2011) ............748
İçişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı
(İlçe Yazı İşleri Müdürü / 2011).....................................................................................................757
İçişleri Bakanlığı Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı (Uzman / 2011).......................765
 

Bu kitap üzerinde ilk yorum yapan siz olabilirsiniz. Tıklayın!
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
1
35,10
2
17,55
3
11,70
4
8,78
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
1
35,10

Bu Kategoride En Çok Satan 10 Eser

Son İncelediğiniz Kitaplar

+90 554 591 01 01
Huzur Mahallesi 1066.Cad. Nu:43/6 Dikmen - Çankaya / ANKARA
0 312 472 50 82 | bilgi@gelisimyayinevi.com
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Gelişim Yayınevi'ne aittir.
Her hakkı saklıdır. 2015 ©
profesyonel web tasarım